2013/12/17

GURE BERBATEGIE

Aurten gure berbategie martxan jarri dogu berriro eta hainbat ikaslek hartu deure parte. Oso esaldi politak heldu zaizkigu eta hemen doatzuez disfrutatu deizuen!! Animo eta jarraitu erabiltzen gure Arratiko berbak!
Gaur egun beti galapan gabiltza leku batetik bestera
Nire osabeak muskinek txerriei kalabazeagaz emoten deutsie.
Eskolatik etxera galapan joaten naz.
Zelango kakapirrie zaren!
Egundo be ez naz esarriko hor!
Euria hasi zan eta galapan etorri nintzen.
Nire kamiseteari joskurea soltatu zaio.
Egundo enaiz Parisen egon baina nonoz joango naz.
Urli ez da egundo Gorbeiako gurutzera joan.
Prakak joskuretik apurtu jataz.
Ez zaite hain kakapirrie izin!
Itzelezko durundue entzun dogu Lemoako harrobian.
Egundo ez zaitut hain pozik ikusi.
Sagar muskine zakarrontzire bota eizu.
Nonoz lokartuko ete zara!
Ume honek zelango parau ezine dekon.
Durundu halangoa entzun da Mugarra aldetik.
Parau ezinik dabil umea traktore barrien.
Goizero goizero galapan etorten gara eskolara!
Egundo ez neban pentsauko zuk holan jokatuko zendunik!
Galapan egin behar izan dot autobusa ez galtzeako.
Etxea jausi zanean durundue kilometro batera entzun zan.
Ez dot entzun egundo aurtengo jaietan bolanderak egin duten durundue.
Sagar muskile txarrieri bota jan deien.HAREK EZ EBAN SARRITAN
ITXI SAGARRAN MUSKINIK
BETI ARTEGA URDURI
TA IA PARAU EZINIK
HARA ETA HONA PRISAZ
GALAPAN DABIL ORAINDIK
INON EZ DAUKA ETXERIK
INON EZ DAUKA KABIRIK
NONOZ IKUSIKO AL DAU
EGUZKIAREN ARGIRIK
FRAKETAKO JOSKURAK BE
EZ DAUTSIE EITEN MINIK
MUNDUAN IZINGO ETE DA
INON DURUNDU BARDINIK
EGUNDO EZ DOT IKUSI
HOLANGO KAKAPIRRIRIK!!
(Doinua:Hababera)

No hay comentarios:

Publicar un comentario